Házirend

1. A Duna-Ház rendezvényén történő részvétellel a résztvevők vállalják, hogy a szervezőkkel, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: DMSZ; székhely: 1038 Budapest, Bojtár u. 41–47.) munkatársaival, megbízott közreműködőivel a jogszabályi keretek között együttműködnek, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követik. A rendzavarás kizárást és/vagy feljelentést vonhat maga után.
2. A szervezők jogosultak a házirendet megszegő, más résztvevőket a viselkedésükkel vagy megjelenésükkel zavaró személyeket a rendezvényről kizárni.
3. A rendezvény területére veszélyes, sérülés okozására alkalmas, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni tilos! A résztvevők nem tarthatnak maguknál a közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat (kés, rugóskés, gázspray, ólmosbot stb.). Ilyen tárgyak birtoklása szabálysértésnek minősül.
4. A rendezvény területére a szervezők engedélye nélkül belépni, járművel behajtani tilos!
5. A rendezvény szervezői nem vállalnak felelősséget a velük szerződésben álló partnereik által nyújtott termékek és szolgáltatások minőségéért.
6. A rendezvény résztvevői kötelesek a Duna-Ház állagát a használatba vétel szerinti állapotban megőrizni, és azt a helyszín méltóságához illő, kizárólag rendeltetésének megfelelő célra használni. Szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény résztvevői fokozottan kötelesek vigyázni a természeti értékekre, és tartózkodni azok megkárosításától. A szemét elhelyezésére a kihelyezett szemétgyűjtőket használhatják.
7. A Duna-Ház rendezvényeiről hang‐ és képfelvétel készül. A rendezvény látogatói feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárulnak ahhoz, hogy a DMSZ által megbízott személy, így különösen a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.) munkatársa a rendezvényről fényképeket, hang- vagy audiovizuális felvételt (egységesen: felvételt) készítsen, és azt részleteiben vagy teljes egészében felhasználja, elérhetőségében korlátlan jelleggel (bármilyen földrajzi korlátozás nélkül). DMSZ jogosult a közzététel érdekében a felvételt átdolgozni, szerkeszteni, így különösen lerövidíteni. A felvétel kizárólagos tulajdonosa DMSZ, azonban a felvétel esetleges felhasználása során tiszteletben tartja a rendezvény valamennyi résztvevőjének az emberi méltósághoz, valamint a jó hírnévhez fűződő személyiségi jogait. DMSZ a rendezvényeken készült felvételeket nem jogosult kereskedelmi céllal közzétenni.
8. A rendezvényről DMSZ jogosult a saját online felületein – különös tekintettel a Duna-Ház Facebook közösségi oldalán, a Duna-Ház honlapján és YouTube-csatornáján – teljes egészében, terjedelmi és földrajzi korlátozás nélkül audiovizuális felvételt közzétenni, közvetíteni. Az élőben közvetített vagy előzetesen felvett audiovizuális előadások rögzített változatát Megbízó jogosult saját online felületein korlátlan ideig közzétenni.
9. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a rendezvény szervezőivel szemben. Amennyiben a látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. DMSZ a felvételekre térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.
10. A rendezvény területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni!
11. A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!
12. Kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy vehet részt a Duna-Ház rendezvényein. Amennyiben valaki betegség tüneteit mutatja, a szervezők megtagadhatják a beléptetését.

A házirend szabályzatának nem ismerete semmilyen körülmények között nem mentesít a szabályzatban foglaltak megsértéséért járó következmények alól!